Dermatovenerológia

Zahŕňa

  • Diagnostiku a liečbu kožných ochorení - komplexnú starostlivosť o vrodené či získané ochorenia kože, podkožia, slizníc a kožných adnex
  • Problematiku korektívnej a estetickej dermatológie
  • Venerológiu – starostlivosť o pohlavné choroby a choroby prenášané prevažne pohlavným stykom